Skip to main content
Skip table of contents

Offerte wijzigen / Ongeldige offerte herzien

Een aanbieding die al is ingediend, kan altijd worden herzien binnen de indieningstermijn. Als u al een aanbieding hebt ingediend en de aanbesteding de status "Lopend" heeft, kunt u de aanbesteding direct openen of via de aanbesteding openen en herzien.

Een herziening is vooral nodig als de koper de offerte die u al hebt ingediend, ongeldig heeft gemaakt door een wijziging in de positielijst. Als u dus een ongeldige offerte hebt (status "Ongeldig aanbieding"), kunt u deze op dezelfde manier herzien, opnieuw indienen en zo weer geldig maken.


Ongeldige aanbiedingen zoeken en identificeren

Een ongeldige aanbieding wordt als zodanig weergegeven met een pictogram en informatie op het dashboard en in de algemene aanbiedingenlijst.

image-20240319-095009.png

Ongeldige aanbieding op het dashboard

Bekijk op het dashboard of er een ongeldige aanbieding tussen de 5 laatste inschrijvingen zit.

 

Weergeven via de volledige lijst met aanbiedingen (de lijst kan langer zijn en je kunt meer vermeldingen weergeven door door de pagina's onderaan de lijst te bladeren).

image-20240319-095127.png

Ongeldige offerte weergegeven in de volledige lijst met offertes

 

image-20240319-100425.png

Sorteren op status

Indien gewenst kunt u de aanbiedingenlijst sorteren op status. Klik hiervoor op de kolomnaam om de sortering in oplopende of aflopende volgorde weer te geven.

Herziening van de aanbieding via de aanbesteding

Open in het linker navigatiepaneel een van de beschikbare lijsten, bijv. aanbestedingen – "Lopende". Als het aanbesteding recent is gedaan, wordt het ook weergegeven op het dashboard onder de 5 meest recente aanbestedingen. In dat geval kunt u het aanbesteding ook op deze manier openen:

image-20240213-111318.png

Aanbesteding oproepen via "Lopende" lijst of via dashboard

 

Als u de aanbesteding oproept via de lijst "Lopend", zoek dan naar de relevante aanbesteding, bijvoorbeeld door te filteren op een aanbestedingsnummer of -naam, en open de aanbesteding door erop te klikken.

image-20240213-112500.png

Open de aanbesteding via de lijst "Lopend"

  

Ga naar het tabblad "Aanbiedingen" binnen de aanbesteding. Open de aanbieding door erop te klikken of door op de mapknop aan de rechterkant te klikken...

image-20240213-113120.png

Een aanbieding openen via een aanbesteding

 

 

... en klik op de knop "Aanbieding veranderen" in de rechterbovenhoek:

 

image-20240213-113352.png

Knop om de aanbieding te wijzigen

 

De aanbieding wordt geactiveerd voor verwerking en u kunt nu de algemene gegevens wijzigen, verdere bijlagen toevoegen of verwijderen of de aangeboden prijzen en levertijden wijzigen.

image-20240213-113704.png

Algemene gegevens van de aanbieding wijzigen 

 

image-20240213-113943.png

Positielijst herzien 

 

 

Zodra u uw wijzigingen hebt aangebracht, kunt u uw herziene offerte indienen door nogmaals op de knop "Aanbieding indienen" te klikken of uw wijzigingen ongedaan maken door op "Annuleren" te klikken.

image-20240213-114049.png

Bevestigen van indienen van de aanbieding

 

 

Herziening van de aanbieding: Toegang via de aanbiedingenlijst

Om een aanbieding te herzien en te wijzigen, kunt u ook direct een aanbieding openen door te klikken op het menu-item "Aanbiedingen" in het linkernavigatiegebied. U krijgt een lijst te zien met alle aanbiedingen die zijn verzonden. Als de aanbesteding de status "Lopend" heeft, kunt u de gewenste aanbieding openen en wijzigen zoals hierboven beschreven.

image-20240213-114545.png

Aanbieding openen via aanbiedingenlijst

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.