Skip to main content
Skip table of contents

Registreren in FUTURA Smart

Samen met de e-mail voor de registratie van je bedrijf en de eerste gebruiker, ontvang je een uitnodiging tot aanbesteding. Als u alleen de uitnodigingsmail hebt ontvangen (onderwerp, bijv. : "Nieuwe uitnodiging tot inschrijving: 10000066, naam van de aanbesteding"), is uw bedrijf al geregistreerd en kunt u rechtstreeks naar het inlogportaal voor leveranciers gaan door op de knop "View RFQ" (Aanbesteding bekijken) in de uitnodigingsmail te klikken.

Lees hier hoe u kunt inloggen op FUTURA Smart met een bestaand gebruikersaccount:

Inloggen op een geregistreerd account

 

Wanneer een klant een aanbesteding publiceert, ontvangt u een e-mail waarmee u uw bedrijf en de eerste gebruiker voor FUTURA Smart kunt registreren. Door op de knop "To the registration" (Ga naar registratie) te klikken, wordt u doorgestuurd naar de registratiepagina waar u kunt beginnen met het bijhouden van uw bedrijfsgegevens.

 

Voorbeeld van een e-mail:

Email for registration

 

Vervolgens voert u in 4 eenvoudige stappen het registratieproces uit, dat hieronder wordt uitgelegd.

Stap 1: Vul de basisgegevens van uw bedrijf in

Als de registratiepagina niet wordt weergegeven in de door u gewenste taal, kunt u klikken op de knop met de wereldbol in de rechterbovenhoek om de beschikbare interfacetalen weer te geven. De interfacetaal wordt onmiddellijk gewijzigd nadat je een taal hebt geselecteerd.

Untitled-20240117-080646.png

De taal op de registratiepagina aanpassen

Vul minimaal de rood gemarkeerde velden in::

Verplichte velden voor bedrijfsgegevens

 

Voorbeeld:

Ingevuld gegevensblad, bovenste gedeelte

 

In het onderste gedeelte heb u de mogelijkheid om centrale contactgegevens te definiëren en andere bedrijfsgegevens te onderhouden:

Ingevuld gegevensblad, onderste gedeelte

 

Klik op de knop "Verder" rechtsonder als uw gegevens compleet zijn.

 

Stap 2: Productgroepen

Op dit punt zoekt u naar de product- en servicegroepen gesorteerd op eClass waarin uw bedrijf is gespecialiseerd. Bepaalde productgroepen hebben nog meer subgroepen. Vouw deze uit met behulp van de pijltoets en maak uw selectie dienovereenkomstig.

Selecteer productgroepen

Klik op de knop "Verder" rechtsonder als uw gegevens compleet zijn.

 

Stap 3: Persoonlijke gegeven

Vul vervolgens uw persoonlijke gegevens in.

Untitled-20240109-115213.png

Het toevoegen van persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces

 

Klik op de knop "Verder" rechtsonder als uw gegevens compleet zijn.

 

Stap 4: Overzicht registratiegegevens / de gegevens controleren

In de laatste stap kun u alle gegevens opnieuw bekijken en controleren of ze volledig zijn. Als je ontbrekende informatie vindt, kun u terugkeren naar de vorige stappen door op de knop "Terug" te klikken.

Overzicht registratiegegevens, bovenste gedeelte

Overzicht registratiegegevens, onderste gedeelte

 

Sta FUTURA Smart toe om uw bedrijfs- en contactgegevens zichtbaar te maken voor al onze klanten. Hierdoor kan uw bedrijf binnen het FUTURA Procurement Network worden gezocht (bijvoorbeeld op basis van productgroepen) en worden bevraagd over toekomstige projecten.

Schakel hiervoor het selectievakje onderaan de samenvatting in:

Toestemming voor de zichtbaarheid van bedrijfsgegevens voor het FUTURA Procurement Netwerk

 

Neem tot slot kennis van het Gegevensbeschermingsverklaring en accepteer de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Door op het Gegevensbeschermingsverklaring en de Algemene Gebruiksvoorwaarden te klikken, komt u op de betreffende pagina waar u deze informatie kunt bekijken.

Gegevensbeschermingsverklaring en Algemene Gebruiksvoorwaarden tijdens de registratie

 

 

Untitled-20240109-120524.png

Registratie verzenden

Als alle gegevens compleet en juist zijn, rondt u uw registratie af door op “Submit Registration” (Registratie verzenden) te klikken. U ontvangt dan een e-mail waarmee u uw wachtwoord kunt instellen.

 

 

U krijgt een bevestiging te zien dat de registratie met succes is voltooid:

Registratie voltooid

Er wordt nu een e-mail verzonden naar het adres van de gebruikersaccount. In deze e-mail staat een link waarmee u het e-mailadres kunt verifiëren en een wachtwoord kunt instellen.

Klik op de link in de e-mail.

Voorbeeld van zo'n e-mail:

Untitled-20240213-153846.png

E-mail met de link naar de accountupdate

De volgende pagina wordt geopend met het volgende dialoogvenster:

Untitled-20240213-153945.png

Wachtwoord instellen en e-mailadres verifiëren

Klik op de link "Click here to proceed" (Klik hier om verder te gaan). De volgende pagina en het volgende dialoogvenster worden geopend:

Untitled-20240213-154242.png

Een wachtwoord instellen

Voer uw wachtwoord in en bevestig het in het vak hieronder. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

De volgende wachtwoordrichtlijnen moeten in acht worden genomen:

  • Het wachtwoord moet minstens 7 tekens bevatten

  • Het wachtwoord moet minstens 1 kleine letter bevatten

  • Het wachtwoord moet minstens 1 speciaal teken bevatten

  • Het wachtwoord moet ten minste 1 getal bevatten

  • Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de laatste 3 wachtwoorden

  • Het wachtwoord mag niet het e-mailadres zijn

Klik vervolgens op "Submit" (Indienen).

Het gebruikersaccount wordt dan geverifieerd en u wordt doorgestuurd naar het dashboard van FUTURA Smart door op "Back to application" (Terug naar applicatie) te klikken.

Untitled-20240213-154416.png

Gereed: Uw account is bijgewerkt

U kunt zich nu voor het eerst aanmelden bij FUTURA Smart met het e-mailadres van de account en het wachtwoord dat u hebt ingesteld.

Untitled-20240213-155242.png

Login uitvoeren

Na een succesvolle login wordt u doorgestuurd naar het dashboard (startpagina) van FUTURA Smart.

Untitled-20240213-155359.png

Dashboard van FUTURA Smart

Op de volgende pagina kunt u zien hoe u in 5 eenvoudige stappen een offerteaanvraag kunt verwerken:

In slechts 5 stappen naar een aanbieding

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.