Skip to main content
Skip table of contents

Wachtwoord vergeten?

Via de knop "To the RFQ" (Naar de RFQ) in elke uitnodigingse-mail kunt u het inlogportaal voor FUTURA Smart openen.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een wachtwoordlink naar uw e-mailadres aanvragen. Klik op de knop "Forgot Password?" (Wachtwoord vergeten?):

Knop "Forgot Password?" (Wachtwoord vergeten?)

Voer je e-mailadres in en klik op "Submit" (Verzenden).

Knop "Submit" (Verzenden) om een wachtwoordlink te krijgen

 

Er wordt een bevestiging weergegeven en er wordt een e-mail met een wachtwoordlink naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

Bevestiging van verzending

Klik in de e-mail op "Credential Reset Link" (Link om inloggegevens opnieuw in te stellen).

Untitled-20240109-141522.png

Link om wachtwoord te resetten

 

Als het wachtwoordupdatevenster niet in de geselecteerde taal is, kunt u als volgt een andere taal selecteren:

Untitled-20240109-144306.png

Taal wijzigen

Maak een nieuw wachtwoord aan dat u voor toekomstige aanmeldingen zult gebruiken en klik op de knop "Submit" (Verzenden).

De volgende wachtwoordrichtlijnen moeten in acht worden genomen:

  • Het wachtwoord moet minstens 7 tekens bevatten

  • Het wachtwoord moet minstens 1 kleine letter bevatten

  • Het wachtwoord moet minstens 1 speciaal teken bevatten

  • Het wachtwoord moet ten minste 1 getal bevatten

  • Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de laatste 3 wachtwoorden

  • Het wachtwoord mag niet het e-mailadres zijn

 

Untitled-20240109-144506.png

Nieuw wachtwoord invoeren

 

Als het nieuwe wachtwoord voldoet aan de richtlijnen, wordt u doorgestuurd naar het FUTURA Smart dashboard (startpagina).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.