Skip to main content
Skip table of contents

Zapomniałeś hasła?

Za pomocą przycisku "View RFQ" (Wyświetl zapytanie ofertowe) w każdej wiadomości e-mail z zaproszeniem można otworzyć portal logowania do FUTURA Smart.

Jeśli zapomniałeś hasła, możesz poprosić o link do hasła na swój adres e-mail. Kliknij przycisk "Forgot password?" (Zapomniałeś hasła?):

 

Przycisk zamawiania łącza do hasła

Następnie wprowadź swój adres e-mail i kliknij "Submit" (Prześlij).

 

Przycisk żądania linku do ustawienia nowego hasła

 

Zostanie wyświetlone potwierdzenie, a na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do hasła.

 

Komunikat o wysłaniu wiadomości e-mail

W wiadomości e-mail kliknij "Credential Reset Link" (Link do zresetowania danych logowania).

 

Link do zresetowania danych logowania

Jeśli okno dialogowe aktualizacji hasła nie jest w wybranym języku, można wybrać inny język w następujący sposób:

 

Zmień język

Utwórz nowe hasło, którego będziesz używać do przyszłych logowań i kliknij przycisk "Submit" (Prześlij).

Należy przestrzegać następujących zasad dotyczących haseł:

  • Hasło musi mieć co najmniej 7 znaków

  • Hasło musi zawierać co najmniej 1 małą literę

  • Hasło musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny

  • Hasło musi zawierać co najmniej 1 cyfrę

  • Hasło nie może pasować do ostatnich 3 haseł

  • Hasło nie może być adresem e-mail

 

Wprowadź nowe hasło

 

Jeśli nowe hasło jest zgodne z wytycznymi, nastąpi przekierowanie do Dashboard FUTURA Smart (strona główna).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.