Skip to main content
Skip table of contents

Zmień ofertę / Popraw nieważną ofertę

Oferta, która została już złożona, zawsze może zostać poprawiona i w razie potrzeby zmieniona w terminie składania zapytania ofertowego. Jeśli oferta została już złożona, a zapytanie ofertowe ma status "Trwający", można otworzyć ofertę bezpośrednio lub otworzyć i zmienić ją za pośrednictwem zapytania ofertowego.

Zmiana oferty jest szczególnie konieczna, jeśli nabywca unieważnił już złożoną ofertę z powodu zmiany listy pozycji. Jeśli masz nieważną ofertę (status "nieważny"), możesz ją poprawić, wysłać ponownie i ponownie nadać jej ważność w ten sam sposób.

 

Wyszukiwanie i rozpoznawanie nieważnych ofert

Nieważna oferta jest wyświetlana jako taka z ikoną i informacją na pulpicie nawigacyjnym oraz na ogólnej liście ofert.

image-20240319-095009.png

Nieprawidłowa oferta na dashboard

Sprawdź na dashboard, czy wśród 5 ostatnich ofert znajduje się nieważna oferta.

 

Wyświetlanie za pomocą pełnej listy ofert (lista może być dłuższa i można wyświetlić dalsze wpisy, przewijając strony na dole listy).

image-20240319-095127.png

Nieprawidłowa oferta wyświetlana na pełnej liście ofert

 

image-20240319-100425.png

Sortowanie według statusu

W razie potrzeby można posortować listę ofert według statusu. Aby to zrobić, kliknij nazwę kolumny, aby wyświetlić sortowanie w kolejności rosnącej lub malejącej.

Zmiana oferty za pośrednictwem zapytania ofertowego

W lewym panelu nawigacyjnym otwórz jedną z dostępnych list, np. zapytania ofertowe -- "W toku". Jeśli zapytanie zostało złożone niedawno, zostanie ono również wyświetlone na pulpicie nawigacyjnym pod 5 najnowszymi zapytaniami. W takim przypadku można również otworzyć wniosek w ten sposób:

image-20240213-111318.png

Otwarte żądanie za pośrednictwem listy "W toku" lub dashboard

 

Jeśli otworzysz zapytanie ofertowe za pośrednictwem listy "W toku", wyszukaj dane zapytanie ofertowe, np. filtrując według numeru zapytania ofertowego lub oznaczenia i otwórz je kliknięciem myszy.

image-20240213-112500.png

Otwórz przetarg za pomocą listy "W toku"

  

W zapytaniu ofertowym przejdź do zakładki "oferty". Otwórz ofertę, klikając ją lub klikając przycisk folderu po prawej stronie ...

image-20240213-113120.png

Otwórz ofertę w drodze przetargu

 

 

... i kliknij przycisk "Zmień ofertę" w prawym górnym rogu:

 

image-20240213-113352.png

Przycisk zmiany oferty

 

Oferta zostanie aktywowana do przetwarzania i można teraz zmienić ogólne dane, dodać lub usunąć dalsze załączniki lub zmienić oferowane ceny i terminy dostaw.

image-20240213-113704.png

Zmiana ogólnych danych oferty 

 

image-20240213-113943.png

Ulepszenie listy pozycji 

 

 

Po wprowadzeniu zmian można przesłać poprawioną ofertę, klikając ponownie przycisk "Złóż ofertę" lub odrzucić zmiany, klikając przycisk "Anuluj".

image-20240213-114049.png

Potwierdzenie wysłania oferty

 

 

Weryfikacja i zmiana oferty: Dostęp poprzez listę ofert

Aby zweryfikować i zmienić ofertę, można również otworzyć ofertę bezpośrednio, klikając pozycję menu "Oferty" w lewym obszarze nawigacji. Zostanie wyświetlona lista wszystkich wysłanych ofert. Jeśli zapytanie ma status "W toku", można otworzyć żądaną ofertę i zmienić ją w sposób opisany powyżej.

image-20240213-114545.png

Otwórz ofertę za pomocą listy ofert

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.